8 juni 2016

Hoe bidden bedoeld is

Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
Psalm 116:1-2

 :

Terwijl ik de tekst van deze Psalm overtik, komt m'n 16-jarige dochter bij me aan tafel zetten en begint uitvoerig te vertellen hoe haar oppasdag op 3 kinderen was verlopen. Ik zou zo graag een moeder zijn die altijd een luisterend oor heeft en zich niet laat afleiden door van alles en nog wat. Dat zou betekenen dat wanneer er iemand komt om iets te vertellen, ik even moet stoppen met waar ik mee bezig ben. Maar zelfs als ik dat zou doen, zijn er nog momenten dat ik het gewoon een beetje zat ben en maar moeilijk m'n aandacht erbij kan houden, hoeveel ik ook houd van elk kind!

Bij God, mijn Vader is het anders. Hij luistert altijd en wordt nooit moe van al mijn gepraat. Het lijkt uit deze verzen wel of Hij er plezier in heeft, wanneer ik bij Hem kom. Dat het Hem zoveel vreugde geeft om naar me te luisteren, dat ik kan zeggen: 'ik heb Hem lief, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen!' Door naar mij te luisteren laat Hij merken dat Hij van mij houdt, en door Hem aan te roepen laat ik merken dat ik van Hem houd!

En dat is denk ik hoe bidden bedoeld is. Soms begrijp ik dat nog steeds niet, dan wordt het zomaar weer een wet waaraan ik moet voldoen. Dit zijn twee mooie verzen om het weer even scherp te hebben en Hem met vreugde aan te roepen. Vanavond nog!