25 oktober 2020

Een gebed voor nu


'Leer mij Uw wil te doen, want Gij zijt mijn God.'
Psalm 134:10


Een gebed voor nu